• Narodna galerija: Ljubljana
    Narodna galerija: Ljubljana
  • Po Poti kulturne dediščine Žirovnica
    Po Poti kulturne dediščine Žirovnica
  • Pokrajinski muzej Kočevje
    Pokrajinski muzej Kočevje
  • Doživljajski ogled skrivnostnih rovov Postojnske jame
    Doživljajski ogled skrivnostnih rovov Postojnske jame
  • Mavrično gledališče: potujoče gledališče
    Mavrično gledališče: potujoče gledališče
  • Grad Sevnica - spoznaj barona Moscona!
    Grad Sevnica - spoznaj barona Moscona!
  • Študijski izleti za pedagoške delavce
    Študijski izleti za pedagoške delavce
  • Turistična ladja po Bohinju in Ranč Mrcina
    Turistična ladja po Bohinju in Ranč Mrcina
  • Podzemna avantura po Postojnski jami s piknikom
    Podzemna avantura po Postojnski jami s piknikom
  • Podzemni svet zmajčka Jamija - Postojnska jama
    Podzemni svet zmajčka Jamija - Postojnska jama
  • Postojnska jama, Modrijanov mlin in delavnica
    Postojnska jama, Modrijanov mlin in delavnica
  • Predjamski grad in Postojnska jama
    Predjamski grad in Postojnska jama
  • Doživljajski jamski treking po Postojnski jami
    Doživljajski jamski treking po Postojnski jami
  • Lectarska delavnica: Radovljica
    Lectarska delavnica: Radovljica
  • Doživetja na Baronovi domačiji: Pohorje
    Doživetja na Baronovi domačiji: Pohorje
  • Kamp Mavrični Bojevniki
    Kamp Mavrični Bojevniki
  • Izdelovanje lectovih src: Goričko
    Izdelovanje lectovih src: Goričko
  • Mestni muzej Krško
    Mestni muzej Krško
  • Mestna galerija Nova Gorica
    Mestna galerija Nova Gorica
  • Muzej Železniki
    Muzej Železniki
  • Gornjesavski muzej Jesenice
    Gornjesavski muzej Jesenice
  • Galerija Božidar Jakac: Kostanjevica na Krki
    Galerija Božidar Jakac: Kostanjevica na Krki
  • Loški muzej: Škofja Loka
    Loški muzej: Škofja Loka
  • Muzej narodne osvoboditve Maribor
    Muzej narodne osvoboditve Maribor
  • Muzej slovenskih filmskih igralcev: Divača
    Muzej slovenskih filmskih igralcev: Divača

Zadnje dodane dejavnosti

  • Lutkovno gledališče TRI: Kranj

    Lutkovno gledališče TRI: Kranj

    Če želite popestriti kulturni dan ali pač samo želite izdelovati take in drugačne lutke v naši družbi, vam ponujamo lutkovne ustvarjalnice. S predstavami iz našega repertoarja in s široko paleto lutkovnih delavnic lahko pridemo k vam, lahko pa se vi oglasite pri nas.

  • Narodna galerija: Ljubljana

    Narodna galerija: Ljubljana

    Pedagoški oddelek v Narodni galeriji skrbi za populariziranje umetnostne dediščine. Da bi zadovoljil različne ciljne skupine, razvija ustrezne specifične metode za čim učinkovitejšo predstavitev, razumevanje in doživljanje starejše likovne umetnosti. Oddelek organizira dejavnosti za predšolske otroke (risanje, slikanje, modeliranje), vabi družine k skupnemu ogledu razstav in pripravlja delovne liste za osnovnošolske učence. Srednješolcem pa predstavlja likovno umetnost po klasični metodi z razgovorom.

  • Postojnska jama - kapniško najbogatejša jama na svetu

    Postojnska jama - kapniško najbogatejša jama na svetu

    Postojnska jama z okolico je lahko prizorišče vznemirljivega naravoslovnega in kulturnega dne, izleta v dramatične čase viteštva in srednjega veka, krasoslovne in speleobiološke delavnice, športnega dne, obogatenega z naravoslovnimi ali zgodovinskimi vsebinami, fantazijske dogodivščine s spoznavanjem jamskega sveta za najmlajše… »Vsaka šola v Postojnsko jamo« je naše novo vodilo za šolske skupine. Novi programi zagotavljajo visoko kakovost izleta in posebnega vodnika za šolske skupine, ki jih vodi ločeno od drugih obiskovalcev. Omogočimo lahko izvedbo naravoslovnega, kulturnega, tehniškega ali športnega dneva, kombinacijo teh ali pa zaključni izlet za 9. razrede.

  • Podzemni svet zmajčka Jamija - Postojnska jama

    Podzemni svet zmajčka Jamija - Postojnska jama

    Zmajček Jami v Postojnski jami skrbno varuje bisere pred nagajivim škratom Švigljem. Pridruži se mu in doživi podzemno pustolovščino v najbolj znani jami na svetu.

  • Podzemna avantura po Postojnski jami s piknikom

    Podzemna avantura po Postojnski jami s piknikom

    Podzemna avantura za 2. in 3. triado ter srednje šole vključuje: Proteusovo jamo z Vivarijem in razstavo Metulji sveta, Postojnsko jamo ter najlepši in manj turistični del jame: Partizanski rov, Črno jamo, kraški gozd nad jamo, Pivko jamo. V spremstvu vodnika si pogledajo še Modrijanov mlin in žago venecijanko s ponorom reke Pivke. Po ogledu sledi piknik v objemu narave in ob žuborenju reke Pivke.

  • Doživljajski jamski treking po Postojnski jami

    Doživljajski jamski treking po Postojnski jami

    Poučni jamski treking po podzemlju in nad njim vključuje: Proteusovo jamo z Vivarijem in razstavo Metulji sveta, Postojnsko jamo ter najlepši in manj turistični del jame: Partizanski rov, Črno jamo, kraški gozd nad jamo, Pivko jamo.

  • Po Poti kulturne dediščine Žirovnica

    Po Poti kulturne dediščine Žirovnica

    Pot povezuje rojstne hiše pomembnih Slovencev (Prešerna, Čopa, Finžgarja in Jalna) in Janšev čebelnjak. Ob obisku učenci spoznajo življenje, delo in zapuščino znanih kulturnih ustvarjalcev, spoznajo njihove domačije in dobijo vpogled v življenje nekoč.

  • Izdelajmo ljudsko glasbilo

    Izdelajmo ljudsko glasbilo

    Delavnice lahko potekajo v okviru glasbenega pouka, kulturnih dni, ob dnevu šole itd. Na vsa glasbila, ki se jih predstavi, se potem zaigra in zapoje - kar je neprecenljiva in nezamenljiva izkušnja skupnega ustvarjanja, ko se rojeva glasba.

  • Pokrajinski muzej Kočevje

    Pokrajinski muzej Kočevje

    Začetki muzeja segajo v leto 1952, ko so v okviru Muzejskega društva Kočevje začeli zbirati različnega gradiva. Od leta 1963 ima prostore v Šeškovem domu. Poleg občasnih in gostujočih razstav so na ogled naslednje stalne razstave: Božidar Jakac: Risbe Kočevska zbirka risb sodi pretežno v čas druge svetovne vojne, po vsebini pa je močno povezana z zgodovino Kočevja in zaledja. Kočevska: Izgubljena kulturna dediščina kočevskih Nemcev Prikazana je Kočevska po odselitvi večinskega prebivalstva v letih 19411942. Narod si bo pisal sodbo sam. Slovenija od ideje do države. Predstavljena so stoletna prizadevanja slovenskega naroda za samostojno in neodvisno državo. Predgrad in Predgrajci (razstava, ki je na ogled v kulturnem domu Predgrad): Razstava predstavlja narodopisno podobo vasi in njenih prebivalcev. Cerkve in kapele župnije Kočevska Reka (razstava, ki je na ogled v župnijski cerkvi Kočevska Reka): Foto-dokumentarna razstava porušenih cerkva in kapel.

  • Doživljajski ogled skrivnostnih rovov Postojnske jame

    Doživljajski ogled skrivnostnih rovov Postojnske jame

    Z doživljajskim ogledom skrivnostnih rovov Postojnske jame, ki so skriti očem rednih obiskovalcev, lahko vsaj za kratek čas to postanete. Svojim sodelavcem privoščite adrenalinski treking skozi postojnsko podzemlje in se podajte odkrivati neznano. »Doživljajski ogledi« skozi rove, ki jih vidi le malokdo in so po mnenju našega znamenitega popotnika Valvasorja »bolj vredni ogleda kakor egiptovske piramide«, vas gotovo ne bodo pustili malodušne – s pravo jamsko opremo boste uživali kot še nikoli. Obljubljamo vam nepozabno doživetje,ki bo zagotovo utrdilo vezi vašega tima.