Muzeji

Št. zadetkov: 26


 • Pokrajinski muzej Kočevje

  Pokrajinski muzej Kočevje

  Cena na otroka Primerno za vrtec| osnovna sola - prva triada| osnovna sola - druga triada| osnovna sola - tretja triada| srednja sola| druzina|

  Začetki muzeja segajo v leto 1952, ko so v okviru Muzejskega društva Kočevje začeli zbirati različnega gradiva. Od leta 1963 ima prostore v Šeškovem domu. Poleg občasnih in gostujočih razstav so na ogled naslednje stalne razstave: Božidar Jakac: Risbe Kočevska zbirka risb sodi pretežno v čas druge svetovne vojne, po vsebini pa je močno povezana z zgodovino Kočevja in zaledja. Kočevska: Izgubljena kulturna dediščina kočevskih Nemcev Prikazana je Kočevska po odselitvi večinskega prebivalstva v letih 19411942. Narod si bo pisal sodbo sam. Slovenija od ideje do države. Predstavljena so stoletna prizadevanja slovenskega naroda za samostojno in neodvisno državo. Predgrad in Predgrajci (razstava, ki je na ogled v kulturnem domu Predgrad): Razstava predstavlja narodopisno podobo vasi in njenih prebivalcev. Cerkve in kapele župnije Kočevska Reka (razstava, ki je na ogled v župnijski cerkvi Kočevska Reka): Foto-dokumentarna razstava porušenih cerkva in kapel.
 • Gornjesavski muzej Jesenice

  Gornjesavski muzej Jesenice

  Železarstvo, planinstvo, mestna in krajevna kulturna zgodovina, etnologija, geologija in paleontologija gornjesavske regije: primerno za predšolske, osnovnošolske in srednješolske otroke

  Gornjesavski muzej Jesenice skrbi za prepoznavanje, ohranjanje, predstavljanje, razumevanje žive ter premične kulturne in naravne dediščine gornjesavske regije ter planinske in železarske dediščine širšega slovenskega prostora.
 • Muzej Železniki

  Muzej Železniki

  Samostojni pedagoški programi za otroke in mladino

  Cena na otroka Primerno za vrtec| osnovna sola - prva triada| osnovna sola - druga triada| osnovna sola - tretja triada| srednja sola|

  Železniki z bližnjimi vasmi predstavljajo pravo etnografsko zakladnico; klekljana čipka in dražgoški kruhek sta ime doline ponesla v svet, prav tako pa tudi slovenski impresionist Ivan Grohar, katerega življenje in delo lahko spoznate v njegovi rojstni hiši v Sorici.
 • Mestni muzej Krško

  Mestni muzej Krško

  Spoznajte preteklost Krškega:primerno za predšolske, osnovnošolske in srednješolske otroške

  Cena na otroka Primerno za vrtec| osnovna sola - prva triada| osnovna sola - druga triada| osnovna sola - tretja triada| srednja sola|

  Z oblikovanjem pedagoških programov želimo v Mestnem muzeju Krško mlajšim generacijam vzbuditi zanimanje za preteklost mesta Krško in širšega območja. Predvsem bi radi mlade seznanili s pomembnimi prebivalci, ki so v prejšnjih stoletjih tu živeli in s svojim delovanjem pripomogli k ohranjanju slovenstva – Janez Vajkard Valvasor, Adam Bohorič, Jurij Dalmatin, Josipina in Martin Hočevar, Vladimir Štoviček in drugi.
 • Muzej narodne osvoboditve Maribor

  Muzej narodne osvoboditve Maribor

  Pedagoški programi in kreativne delavnice za osnovno in srednjo šolo

  Cena na otroka Primerno za osnovna sola - prva triada| osnovna sola - druga triada| osnovna sola - tretja triada| srednja sola|

  Poleg možnosti ogleda stalnih razstav pripravili še pestro ponudbo kreativnih delavnic, ki dopolnjujejo vaš učni načrt: Spomenik mariborski industriji, PST! Maribor 1941-1945, novih stalnih razstav v letu 2012/2013: Boj za severno mejo in general Rudolf Maister, Maribor je naš! (obdobje med obema vojnama), novih občasnih razstav v letu 2012/2013: Tovarna Zlatorog in Meščanstvo v Mariboru v prvi polovici 20. stoletja (projekt v okviru EPK); Otroci se bodo na ustvarjalen način spoznali s kulturno dediščino, izdelke pa si bodo lahko odnesli s seboj.
 • Loški muzej: Škofja Loka

  Loški muzej: Škofja Loka

  Spoznajte skrivnosti Loškega gradu: primerno za osnovno in srednjo šolo

  Cena na otroka Primerno za osnovna sola - prva triada| osnovna sola - druga triada| osnovna sola - tretja triada| srednja sola|

  Muzejske pedagoške dejavnosti za posamezne ciljne ali starostne skupine mladim približajo muzej z najrazličnejšimi metodami. S klasičnim vodenjem, s pripovedovanjem zgodb, s pomočjo učnih listov in muzejskih delavnic ter skozi igro jih spodbujajo pri sprejemanju novih učnih vsebin, vezanih na dediščino v muzeju in na terenu.
 • Muzej slovenskih filmskih igralcev: Divača

  Muzej slovenskih filmskih igralcev: Divača

  Oglejte si svet slovenskega filma: primerno za osnovno in srednjo šolo

  Cena na otroka Primerno za osnovna sola - prva triada| osnovna sola - druga triada| osnovna sola - tretja triada| srednja sola|

  Za osnovnošolske in srednješolske skupine organiziramo vodstva po obeh stalnih razstavah, ki so prilagojena starosti in predhodnemu znanju učencev.
 • Muzej na prostem Rogatec

  Muzej na prostem Rogatec

  Etnološke delavnice za osnovnošolske in srednješolske otroke

  Cena na otroka Primerno za osnovna sola - prva triada| osnovna sola - druga triada| osnovna sola - tretja triada| srednja sola|

  V muzeju je poskrbljeno za organizirano vodenje, ob tem pa izvajajo zanimiv pedagoški program aktivnih etnoloških delavnic za mladino in odrasle, muzejske demonstracije in učne delavnice domačih obrti, kmečkih opravil in kulturnega izročila (pletenje iz ličja in šibja, ročno tkanje, kovaštvo, kamnoseštvo,...
 • Podzemlje Pece: Mežica

  Podzemlje Pece: Mežica

  Rudnik svinca in cinka Mežica - primerno za osnovnošolske in srednješolske otroke

  Cena na otroka Primerno za osnovna sola - prva triada| osnovna sola - druga triada| osnovna sola - tretja triada| srednja sola| druzina|

  Globoko pod zemljo, kjer plešejo škrati, se začenja svinčeva in cinkova pot stoletij prelitega znoja in žuljev. In če boste za trenutek obstali, če boste imeli srečo, se vam bo v kotu temnega rova pokazal bergmandelc, slišali boste zamolkle udarce kladiv in krampov izgubljenih duhov rudarjev... Tu se začenja podzemlje Pece.
 • Čebelarstvo Pavlovič: Rogaška Slatina

  Čebelarstvo Pavlovič: Rogaška Slatina

  Čebelarska delavnica za osnovnošolske in srednješolske otroke

  Cena na otroka Primerno za osnovna sola - prva triada| osnovna sola - druga triada| osnovna sola - tretja triada| srednja sola| druzina|

  Izvajamo čebelarske delavnice v muzeju na prostem v Rogatcu. Naše delavnice so v sklopu etno-delavnic kot ena od opcij. Delavnice predvsem priporočamo otrokom, srednješolcem, dijakom ter seveda odraslim. Naše čebelarske delavnice spadajo v aktivni program muzeja na prostem.