Galerija Božidar Jakac: Kostanjevica na Krki

Oglejte si delo slovenskih ekspresionistov ter nekdanji cistercijanski samostan: primerno za predšolske in osnovnošolske otroke

Galerija Božidar Jakac: Kostanjevica na Krki

Z oblikovanjem izobraževalnih programov želimo v Galeriji Božidar Jakac razvijati opazovanje, razumevanje in doživljanje umetniških del. Poleg likovnih vsebin predstavljamo obiskovalcem tudi arhitekturno dediščino nekdanjega cistercijanskega samostana in dediščino mesta Kostanjevica na Krki.  Na ta način vzpostavljamo odnos do drugih strokovnih področij in nenazadnje tudi učnih vsebin (zgodovina, etnologija), Galerija Božidar Jakac pa postaja prostor, kjer lahko mladi kakovostno preživljajo čas, namenjen izvedbi širše zasnovanih kulturnih dni.
Vodstva po stalnih in začasnih razstavah za učence osnovnih ter dijake srednjih šol

Stalne zbirke:
Božidar Jakac
Tone Kralj
France Kralj
Grafični kabinet Bogdana Borčića
Zoran Didek
France Gorše in Jože Gorjup
Janez Boljka
Pleterska zbirka
Gorjupova Galerija v OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki
Forma viva

 

Program za vrtce

Po stopinjah …
Program je namenjen najmlajši populaciji obiskovalcev naše ustanove, se pravi otrokom, ki so vključeni v VVZ-je in drugim organiziranim skupinam predšolskih otrok. Spoznavanje z umetnostnim fondom Galerije Božidar Jakac poteka ob pripovedovanju izbrane zgodbe iz bogate bajeslovne zakladnice lokalnega prostora. Ta predstavlja formalni okvir ob katerem otroci skozi aktivno sodelovanje spoznavajo in tudi analizirajo likovna dela, ki so del stalnih galerijskih postavitev ali občasnih razstav. V okviru programa lahko, v skladu z interesi vodje skupine, izvedemo tudi ustvarjalne delavnice.

Programi za osnovnošolce

 • Skozi stalne razstave

Udeleženci kontinuirano in starostni stopnji primerno spoznavajo bogate likovne fonde Galerije Božidar Jakac in zgodovinski razvoj ustanove – program je zasnovan za učence prvega in drugega triletja OŠ. Strokovna vodstva in ustvarjalne delavnice potekajo v stalnih zbirkah Božidarja Jakca, Toneta Kralja, Franceta Kralja, Franceta Goršeta in Jožeta Gorjupa, Zorana Didka, Bogdana Borčića, Janeza Boljke in v Formi vivi.
1. – 6.r.

 

 • Poglobitev v umetnino

Delavnica je zasnovana kot delo z učnimi listi in izhaja iz metodoloških pristopov poljskega kustosa Janusza Byszewskega. Namenjena učencem zadnjega triletja OŠ. Predstavljeni program izvajamo predvsem v stalni zbirki del Franceta Kralja, ki s svojo izjemno širino nudi udeležencem kreativno okolje za razmišljanja o umetnosti in prepoznavanje konteksta likovnega dela, za kar je potrebno povezovanje vedenj, ki so jih udeleženci programa pridobili v svojem procesu formalnega in neformalnega izobraževanja.
7. – 9.r.

 

 • Po kostanjeviških poteh Plečnikove prijateljice Emilije Fon

S predstavljenim programom izpostavljamo kulturno dediščino mesta na otoku s posebnim poudarkom na arhitekturi naselja in drobnih projektih, ki jih je po naročilu magistre farmacije Emilije Fon za kostanjeviški prostor načrtoval arhitekt Jože Plečnik. Dejavnost je možno izvesti na različnih nivojih – kot strokovno vodstvo, fotodelavnico ali pa s klasično likovno delavnico v kateri izpostavimo določeno kvaliteto opazovane kulturne dediščine. Eden od virov, ki jih predstavljamo v programu, je tudi korespondenca med velikim arhitektom in kostanjeviško lekarnarico; zato velja znotraj programa izpostaviti možnost številnih medpredmetnih povezav.
7. – 9.r.

Cena predstavljenih programov: 1.50 EUR.

 

Dodatni podatki

Cena programa

1,50 €/učenca

Primerno za

 1. vrtec
 2. osnovna sola - prva triada
 3. osnovna sola - druga triada
 4. osnovna sola - tretja triada
 5. srednja sola
 6. druzina

Obisk na šoli (Ali program izvajate tudi na drugi lokaciji po Sloveniji, npr. šoli, vrtcu, ...)

 1. Da
 2. Ne

Kontaktni telefon

07 49 88 148

Kontaktna oseba

dr. Helena Rožman

Kontaktno podjetje

Galerija Božidar Jakac

Kategorija

,