Loški muzej: Škofja Loka

Spoznajte skrivnosti Loškega gradu: primerno za osnovno in srednjo šolo

Loški muzej: Škofja Loka

Muzejske pedagoške dejavnosti za posamezne ciljne ali starostne skupine mladim približajo muzej z najrazličnejšimi metodami. S klasičnim vodenjem, s pripovedovanjem zgodb, s pomočjo učnih listov in muzejskih delavnic ter skozi igro jih spodbujajo pri sprejemanju novih učnih vsebin, vezanih na dediščino v muzeju in na terenu. Muzejski pedagoški program obsega vodstva v muzeju in Galeriji Franceta Miheliča, oglede kulturnih spomenikov (staro mestno jedro Škofje Loke, Crngrob, Visoko), muzejske učne ure z učnimi listi in muzejske delavnice. Program dopolnjuje učne vsebine pri zgodovini, slovenščini, spoznavanju narave in družbe, umetnostni in likovni vzgoji, tehničnem pouku, gospodinjstvu itd. Poleg kustosinje pedagoginje ga izvajajo tudi študentje zgodovine, arheologije, etnologije in umetnostne zgodovine. Tako omogočamo mladim, da doživljajo dediščino kot celoto in sestavni del življenjskega okolja, ki ga bodo nekoč oblikovali sami.

Šolam ponujamo abonmajski obisk, med počitnicami pripravljamo brezplačne počitniške dejavnosti za otroke in vabimo na dneve odprtih vrat.

 

PROGRAMI

 

PROGRAMI ZA OTROKE 1. TRIADE OŠ

 

1. Pripovedke ob grajskem kaminu

Ob zakurjenem grajskem kaminu otrokom prebiramo pripovedke o Kamnitem mostu, o škofjeloškem grbu in o grajskem stolpu. Nato sledi ogled grajskih oz. muzejskih prostorov in največja zanimivost – preizkusimo, kako deluje grajski dvižni most.

Trajanje: 20-30 minut

Cena: 1,00 EUR

 

2. Skriti zaklad – vodstvo po starem mestnem jedru Škofje Loke

Program se odvija v starem mestnem jedru in otroke na igriv način seznanja s kulturnimi spomeniki v Škofji Loki. Otroci se zberejo na grajskem dvorišču, kjer jih sprejme muzejski vodič. Nato se prične iskanje zaklada, ki se odvija po vnaprej začrtani poti, kjer spoznajo Loški grad, mestno obzidje, Kamniti most, staro šolo, Homanovo hišo, stari vodnjak itd. Na koncu sledi nagrada za vloženi trud.

Trajanje: 45-60 minut.

Cena: 3,00 EUR

 

3. Voden ogled Škoparjeve hiše – Muzej na prostem na grajskem vrtu

V avtentičnem okolju muzeja na prostem si otroci ogledajo Škoparjevo hišo z zasnovo iz 16. stoletja, ki sodi v tip hiše s črno kuhinjo. Pri tem spoznavajo nekdanjo bivalno kulturo in način življenja kajžarjev in malih kmetov.

Trajanje: 20 minut

Cena: vključena v vstopnino za voden ogled stalnih zbirk oz. v ceno vseh vseh ostalih pedagoških programov.

 

4. Gal v muzeju – vodstvo po muzeju

Program, kjer otroci odkrivajo muzej s pomočjo zgodbic in likovnih umetnin. Najprej ob projekciji spoznajo škrata Gala in likovne umetnine v muzeju. Nato otrokom ob muzejskih eksponatih predstavimo zgodbice o nastanku škofjeloškega grba, O Kamnitem mostu, o grajskem stolpu, itd. Sledi ogled črne kuhinje in zbirke živali, na koncu pa preizkusimo, kako deluje grajski dvižni most.

Trajanje: 45-60 minut

Cena: 3,00 EUR

 

5. Muzejske delavnice

Cvetje iz papirja, Škofjeloški grb, Obeski z motivom gotske pečnice, Prazgodovinska ogrlica, Praznična noša babic in dedkov, Ključi, Cehovski izveski, Muzejska razglednica, Muzejski portret, Poslikane skrinje

 

PROGRAMI ZA OTROKE 2. TRIADE OŠ

 

1. Klasično vedenje po muzejskih zbirkah

Voden ogled po arheološki, zgodovinski, kulturnozgodovinski, umetnostni, etnološki – eni najbogatejših tovrstnih zbirk na Slovenskem, zbiriki novejše zgodovine in prirodoslovni zbirki. Vodenje je prilagojeno starostni stopnji otrok.
Trajanje: 1 uro 15 minut
Cena: 3,00 EUR

Učna ura iz arheologije, zgodovine in etnologije – muzejske učne ure
Učne ure so zasnovane tematsko, glede na vsebino posameznih muzejskih zbirk (arheološka, zgodovinska, etnološka zbirka). Uvodni razlagi o določeni temi sledi reševanje zastavljenih nalog, saj so sestavni del muzejskih učnih ur tudi učni listi, ki se navezujejo na učne načrte pri SND-ju, zgodovini, gospodinjstvu, likovnem pouku, itd. Izbirate lahko med arheološko, zgodovinsko (Loško gospostvo. Gradovi. Mesto. Cehi) in etnološko učno uro (Križanka 1 in 2, ). En učni list je vključen v ceno.
Trajanje: 1 ura 30 minut
Cena: 3,00 EUR

 

2. Skriti zaklad – vodstvo po starem mestnem jedru
Program se odvija v starem mestnem jedru Škofje Loke in otroke na igriv način seznanja s kulturnozgodovinskimi spomeniki srednjeveške Loke. Otroci se zberejo na grajskem dvorišču, kjer jih sprejme muzejski vodič. Nato se odvija iskanje zaklada po vnaprej začrtani poti. Otroci spoznajo15 spomenikov (Loški grad, mestno obzidje, Kamniti most, staro šolo, Kaščo itd.). Sledi nagrada za vloženi trud.
Trajanje: 1 uro 30 minut
Cena : 3,60 EUR

 

3. Voden ogled Škoparjeve hiše – Muzej na prostem na grajskem vrtu

V avtentičnem okolju muzeja na prostem si otroci ogledajo Škoparjevo hišo z zasnovo iz 16. stoletja, ki sodi v tip hiše s črno kuhinjo. Pri tem spoznavajo nekdanjo bivalno kulturo in način življenja kajžarjev in malih kmetov.

Trajanje: 20 minut

Cena: vključena v vstopnino za voden ogled stalnih zbirk

 

4. Voden ogled Po poteh treh gradov

Pričnemo v muzeju, kjer v zgodovinski zbirki spoznamo stavbni razvoj Loškega gradu in si ogledamo makete treh gradov, ki so nekdaj tvorili enoten obrambni sistem in varovali srednjeveško Škofjo Loko. Nadaljujemo do ruševin Zgornjega stolpa na Kranclju, kjer si ogledamo ostanke stolpa kvadratnega tlorisa, obdanega z obzidjem in obrambnim jarkom. Ko se vrnemo v muzej, v kletnih prostorih poiščemo nekdanji nivo grajskega dvorišča in preizkusimo, kako deluje grajski dvižni most.

Trajanje: 1 ura

Cena 3,00 EUR

 

5. Muzejske delavnice

Od zrna do kruha, Cvetje iz papirja, Tkanje s tkalsko deščico, Škofjeloški grb, Loški kruhek, Obeski z motivom gotske pečnice, Bakrena zapestnica, Prazgodovinska ogrlica, Praznična noša babic in dedkov, Kaligrafska delavnica, Ključi, Cehovski izveski, Muzejska razglednica, Muzejski portret, Poslikane skrinje, Postavimo grad

 

PROGRAMI ZA OTROKE 3. TRIADE OŠ

 

1. Klasično vodenje po muzejskih zbirkah

Voden ogled po arheološki, zgodovinski, kulturnozgodovinski, umetnostni, etnološki – eni najbogatejših tovrstnih zbirk na Slovenskem, zbirki novejše zgodovine in prirodoslovni zbirki.
Trajanje: 1 uro 15 minut
Cena: 3,00 EUR

 

2. Vodstvo v Galeriji Franceta Miheliča, slikarjevi zbirki
Voden ogled zbirke likovnih del, ki jih je slikar podaril rojstni Škofji Loki, kjer večino predstavlja umetnikov slikarski opus iz 70-let 20. stoletja z znamenitimi tematskimi sklopi Dafne, Kurent, Ure in Muzikanti.
Trajanje: 30 minut
Cena: 1,00 EUR

 

3. Vodstvo v podružnični cerkvi v Crngrobu

Voden ogled p.cerkve Marijinega oznanjenja v Crngrobu, ki je eden pomembnejših umetnostnih spomenikov na Slovenskem. Otroci spoznajo tudi pripovedke, povezane z gradnjo cerkve in turškimi vpadi, med drugim pripoved o ajdovski deklici.
Trajanje: l uro
Cena: 2,00 EUR

4. Vodstvo Visoko - ogled Tavčarjeve (Visoške) domačije

Ogled Tavčarjevega dvorca (zunanjščine), grobnice in spomenika (delo akad. kiparja Jakoba Savinška) na Visokem v Poljanski dolini. Domačija je več kot 250 let pripadala družini Kalan, ki jo Tavčar opisuje v “Visoški kroniki”.
Trajanje: l uro
Cena: 2,00 EUR

5.Učna ura iz arheologije, zgodovine, literarne zgodovine in etnologije – muzejske učne ure 

Učne ure so zasnovane tematsko, glede na vsebino posameznih muzejskih zbirk (arheološka, zgodovinska, kulturnozgodovinska in etnološka zbirka). Uvodni razlagi o določeni temi sledi reševanje zastavljenih nalog, saj so sestavni del muzejskih učnih ur tudi učni listi, ki se navezujejo na učne načrte pri zgodovini, zemljepisu, slovenščini, gospodinjstvu, likovnem pouku, itd. Izbirate lahko arheološko, zgodovinsko (Loško gospostvo. Gradovi. Mesto. Cehi), literarnozgodovinsko (Dr. Ivan Tavčar) in etnološko učno uro (Križanka 1 in 2, ). En učni list je vključen v ceno.
Trajanje: 1 ura 30 minut
Cena: 3,00 EUR

6. Pisana Loka – učna ura v starem mestnem jedru 
To je učna ura, kjer mladi spoznavajo kulturnozgodovinske spomenike srednjeveške Škofje Loke. Uvodni razlagi vodiča sledi reševanje zastavljenih nalog. Učna ura dopolnjuje vsebine učnega načrta pri zgodovini v 7. razredu devetletke, učni list je vključen v ceno.
Trajanje: 1 ura
Cena: 2,50 EUR

 

7. Voden ogled Škoparjeve hiše – Muzeja na prostem na grajskem vrtu

V avtentičnem okolju muzeja na prostem si otroci ogledajo Škoparjevo hišo z zasnovo iz 16. stoletja, ki sodi v tip hiše s črno kuhinjo. Pri tem spoznavajo nekdanjo bivalno kulturo in način življenja kajžarjev in malih kmetov.

Trajanje: 20 minut

Cena: vključena v vstopnino za voden ogled stalnih zbirk

 

8. Voden ogled Po poti treh gradov

Pričnemo v muzeju, kjer v zgodovinski zbirki spoznamo stavbni razvoj Loškega gradu in si ogledamo makete treh gradov, ki so nekdaj tvorili enoten obrambni sistem in varovali srednjeveško Škofjo Loko. Nadaljujemo do ruševin Zgornjega stolpa na Kranclju, kjer si ogledamo ostanke stolpa kvadratnega tlorisa, obdanega z obzidjem in obrambnim jarkom. Ko se vrnemo v muzej, v kletnih prostorih poiščemo nekdanji nivo grajskega dvorišča in preizkusimo, kako deluje grajski dvižni most.

Trajanje: 1 ura

Cena 3,00 EUR

 

9. Muzejske delavnice

Od zrna do kruha, Cvetje iz papirja, Tkanje s tkalsko deščico, Škofjeloški grb, Loški kruhek, Obeski z motivom gotske pečnice, Bakrena zapestnica, Prazgodovinska ogrlica, Praznična noša babic in dedkov, Kaligrafska delavnica, Ključi, Cehovski izveski, Muzejska razglednica, Muzejski portret, Poslikane skrinje, Postavimo grad

Trajanje: 45 minut – 1 ura 15 minut
Cena: 3,00 EUR
Loški kruhek
Cena: 5,00 EUR

 

PROGRAM ZA SREDNJEŠOLCE

 

1. Klasično vodenje po muzejskih zbirkah 

Voden ogled po arheološki, zgodovinski, kulturnozgodovinski, umetnostni, etnološki – eni najbogatejših tovrstnih zbirk na Slovenskem, zbirki novejše zgodovine in prirodoslovni zbirki.
Trajanje: 1 uro 15 minut
Cena: 3,00 EUR

2. Vodstvo v Galeriji Franceta Miheliča, slikarjevi stalni zbirki 
Voden ogled zbirke likovnih del, ki jih je slikar podaril rojstni Škofji Loki, kjer večino predstavlja umetnikov slikarski opus iz 70-let 20. stoletja z znamenitimi tematskimi sklopi Dafne, Kurent, Ure in Muzikanti.
Trajanje: 30 minut
Cena: 1,00 EUR

3. Vodstvo v podružnični cerkvi v Crngrobu 
Voden ogled p.cerkve Marijinega oznanjenja v Crngrobu, ki je eden pomembnejših umetnostnih spomenikov na Slovenskem. Otroci spoznajo tudi pripovedke, povezane z gradnjo cerkve in turškimi vpadi, med drugim pripoved o ajdovski deklici.
Trajanje: 1 uro
Cena: 2,00 EUR

 

4. Učna ura iz zgodovine Priprava na maturo 

Odvija se v zbirki Loško gospostvo, Gradovi, Mesto, Cehi in osvetljuje maturitetne vsebine: slovenski prostor v srednjeveškem Rimskem cesarstvu; zemljiško gospostvo kot osnovna gospodarska, upravna in politična enota; srednjeveška kolonizacija in njene posledice; značilnosti srednjeveških mest.

Trajanje: 45 minut

Cena: 2,50 EUR

5. Vodstvo Visoko – ogled Tavčarjeve (Visoške) domačije 
Ogled Tavčarjevega dvorca (zunanjščine), grobnice in spomenika (delo akad. kiparja Jakoba Savinška) na Visokem v Poljanski dolini. Domačija je več kot 250 let pripadala družini Kalan, ki jo Tavčar opisuje v “Visoški kroniki”.
Trajanje: l uro
Cena: 2,00 EUR

 

6. Muzejske delavnice

Cvetje iz papirja, Tkanje s tkalsko deščico, Škofjeloški grb, Loški kruhek, Obeski z motivom gotske pečnice, Bakrena zapestnica, Prazgodovinska ogrlica, Kaligrafska delavnica

 

 

 

Dodatni podatki

Cena programa

1,00 € - 3,60€ / učenca

Trajanje programa v urah

20 min - 90 min

Primerno za

  1. vrtec
  2. osnovna sola - prva triada
  3. osnovna sola - druga triada
  4. osnovna sola - tretja triada
  5. srednja sola
  6. druzina

Obisk na šoli (Ali program izvajate tudi na drugi lokaciji po Sloveniji, npr. šoli, vrtcu, ...)

  1. Da
  2. Ne

Kontaktni telefon

+386 4 517-04-00

Kontaktno podjetje

Loški muzej Škofja Loka

Kategorija

,