Mestni muzej Krško

Spoznajte preteklost Krškega:primerno za predšolske, osnovnošolske in srednješolske otroške

Mestni muzej Krško

Vsebine pedagoških delavnic:


1. Razglednice

Ta delavnica nudi ogled muzejskih zbirk in razstav, kjer se učenci srečajo z muzejskimi predmeti in zgodbami, povezanimi z njimi. Učenci se seznanijo z muzejem, muzejskimi predmeti ter z ravnanjem z njimi. Predstavljeni so različni poklici – vloga kustosa, restavratorja, arheologa, etnologa, zgodovinarja in umetnostnega zgodovinarja. Poučeni so o kulturni dediščini in zakaj je pomembno njeno ohranjanje. V drugem delu delavnice učenci izpolnejo delovne liste in napišejo razglednice svojim domačim. Ob tem jim je predstavljena vloga razglednic, ki se današnje virtualno zaznamovane generacije otrok premalo zavedajo.

 

2. Valvasor – učenjak

Delavnica vsebuje kratko predstavitev muzeja in njegovih zbirk. Sledi spoznavanje sveta v času Janeza Vajkarda Valvasorja, torej 17. stoletje, skozi zemljevide, ki jih najdemo v Valvasorjevi Icontheci Valvasoriani. Zemljevide iz 16. in 17. stoletja bodo učenci primerjali z današnjimi, se seznanili s poimenovanjem slovenskih mest v 17. stoletju in presodili, kako so se meje evropskih držav od takrat spremenile. Mlajšim učencem animator predstavi 10. zvezek Iconothece Valvasoriane, kjer so zbrane grafike Ezopovih basni. Ob prebiranju kratkih basni učenci ugotavljajo ali se lahko vsebina posamezne basni razbere iz grafike in sporočilo posameznih zgodb.

 

3. Sprehod skozi staro mestno jedro

Sprehod se začne v Gaju zaslužnih občank in občanov, kjer animator predstavi doprsne kipe nekaterih pomembnih prebivalcev mesta Krško. Predstavljena je tudi vloga samega parka, mavzoleja in Dvorane v parku. Na poti, ki vodi do Mestnega muzeja Krško se srečujemo s stavbo v kateri sta živela Janez Vajkard Valvasor in Janez Mencinger, nekdanjo meščansko in ljudsko šolo, spomenikom Martina Hočevarja, cerkvijo sv. Janeza Evangelista itd. Sledi še ogled muzeja in Galerije Krško, ter seznanitev z njuno stavbno zgodovino.

 

4. Izgnanci

Kustosinja pripoveduje o 2. svetovni vojni, s poudarkom na slovenskih izgnancih, in popelje učence po razstavi. Ob fotografijah na panojih dobijo močnejši vtis o tem delu slovenske zgodovine. V program te delavnice je vključeno izdelovanje izgnanskih »pasjih svetinjic« (izgnanskih številk) iz tolčenega bakra in nerjaveče pločevine.

 

5. Protestantizem

Učenci so v prvem delu delavnice seznanjeni s slovenskimi protestanti – Primožem Trubarjem, Adamom Bohoričem in Jurijem Dalmatinom in pomenom, ki so ga s svojim delom zapustili slovenskemu narodu. Učenci so opozorjeni tudi na prve zapise o njihovem delovanju in se sprehodijo skozi prostor, kjer je imel šolo Adam Bohorič. Drugi del je namenjen izpolnjevanju delovnih listov in skupnemu preverjanju. Ob koncu delavnice pa učence čaka presenečenje iz preteklosti.

 

6. Na obisku pri Josipini

Delavnica je namenjena spoznavanju življenja in delovanja Josipine Hočevar – gospodarstvenice, mecenke in dobrotnice. Njeno delovanje je močno zaznamovalo življenje Krčanov v 19. in začetku 20. stoletja. Kustos pegagog učencem predstavi kako je bilo organizirano šolstvo pred 100 leti, kajti Josipina se je močno zavedala pomena šolanja in aktivno sodelovala pri njegovem vzpostavljanju. Šolarje sprejme igralka preoblečena v Josipino Hočevar, ki pripoveduje o sebi in učence povabi k dialogu in s tem razmišljanju o preteklosti.

 

Vsebine delavnic pripravimo in prilagodimo tudi vašim željam.

 

 

Dodatni podatki

Cena programa

1,50 €/učenca

Primerno za

  1. vrtec
  2. osnovna sola - prva triada
  3. osnovna sola - druga triada
  4. osnovna sola - tretja triada
  5. srednja sola
  6. druzina

Obisk na šoli (Ali program izvajate tudi na drugi lokaciji po Sloveniji, npr. šoli, vrtcu, ...)

  1. Da
  2. Ne

Kontaktni telefon

07 49 21 099

Kontaktno podjetje

Mestnem muzeju Krško

Kategorija