Muzej narodne osvoboditve Maribor

Pedagoški programi in kreativne delavnice za osnovno in srednjo šolo

Muzej narodne osvoboditve Maribor

Muzej narodne osvoboditve Maribor je začel delovati kot samostojna muzejska ustanova 1. maja 1958. Ustanovil ga je takratni Okrajni ljudski odbor Maribor. Njegovi zametki pa segajo že v leto 1947, ko je bila v Pokrajinskem muzeju v Mariboru odprta zbirka o narodnoosvobodilnem boju. To je bila prva tovrstna zbirka v slovenskih kompleksnih muzejih. Vsebinski koncept muzeja je bil natančno opredeljen ob njegovi ustanovitvi. Gre za zgodovinski muzej, ki se ukvarja z muzeološko in historiografsko obravnavo novejše zgodovine severovzhodne Slovenije.

 

PEDAGOŠKI PROGRAMI

 

1. PREDŠOLSKI OTROCI IN UČENCI PRVE TRIADE OŠ

 

Ponujamo vam naslednje kreativne delavnice.

– Kaj se skriva v muzeju? Delavnica, na kateri se otroci spoznajo z muzejem kot kulturno ustanovo, z muzejskimi zbirkami, jih sestavljajo, razporejajo, spoznajo muzejski bonton, pokukajo v škatlo iz depojev in se igrajo kustose.

– Kaj so nam zapustile naše babice in dedki? Nekoč so živeli precej drugače kot danes. Preselimo se v čas naših babic in dedkov ter prababic in pradedkov ter poglejmo, kako so si krajšali čas, kaj so jedli, kako so hodili v šolo, kako in s čim so se igrali itd. Predstavili bomo muzejske zbirke.

– Spoznajmo znamenitosti mesta Maribora Ogledali si bomo mestne kulturne znamenitosti, opisovali spomenike, ugotavljali kaj pomenijo, spoznali se bomo s simboli mesta, ogledali si bomo mestno hišo in na koncu kreativno ustvarjali kar na trgu.

– Kaj je opica Tinca počela v mestnem parku? (spomladi in jeseni) Tudi mestni park je del kulturne dediščine. Ugotavljali bomo čemu služi, spoznali bomo drevesa, zgodovino parka in ustvarjali z naravnimi materiali.

– Gremo v trgovino! Spoznajmo trgovino nekoč, plačilna sredstva in izdelke na policah, ponudbo, oglaševanje ter proizvodnjo izdelkov. Delavnica ob razstavi Spomenik mariborski industriji bo ustvarjalna in poučna.

– Tovarna mojega dedka in babice Ob občasni razstavi v okviru kreativnih industrij, tokrat Skrivnosti lepote- Tovarna Zlatorog (Henkel), bomo spoznali tovarno, ki se je ukvarjala s proizvodnjo mil, pralnih praškov in kozmetike. Kakšne so bile sestavine in kakšni vonji so se pri proizvodnji sproščali, bomo ugotavljali na delavnici.

– Življenje v mestu in na deželi nekoč Življenje v mestu je bilo precej drugačno od življenja na vasi. Predstavili vam bomo življenje v Mariboru med leti 1918 in 1941, ter ga primerjali s tistim na vasi. Preizkusili se bomo v takratnih opravilih in ustvarjali.

– Tisti hudi časi … življenje med drugo svetovno vojno Ob stalni razstavi PST! Maribor 1941-1945 se bomo skozi zgodbe seznanili s pojmom vojna in z življenjem takratnih otrok. Na koncu bomo del zgodbe narisali ali pobarvali pobarvanko.

– Spoznajmo moža z brki Rudolf Maister je bil velik človek, ki je odigral pomembno vlogo v naši zgodovini. Ugotavljali bomo s čim se je ukvarjal in o njem prebirali zgodbe. Na delavnici bomo kreativni.

– Statusni simboli meščana. Občasna razstava Meščanstvo v Mariboru v prvi polovici 20. stoletja se bo nahajala na lokaciji starega Casinoja (Glavni trg). Vas zanima, kako so živeli višji sloji meščanstva v tistem času, s čim so se ukvarjali in kakšni so bili njihovi statusni simboli? Delavnica ob razstavi poteka na lokaciji razstave.

– Praznične delavnice. Delavnice, ki potekajo v muzeju vsako leto ob pričakovanju praznikov. Vključuje ogled razstave ali projekcije in kreativno delavnico: božična delavnica (mesec dni pred božičem), pustna delavnica (tri tedne pred pustom) in velikonočna delavnica (mesec dni pred veliko nočjo). S praznično delavnico gostujemo tudi  v vrtcu in na šoli!

Kreativne delavnice za predšolske otroke in otroke prve triade trajajo 60 do 90 minut. Cena obiska kreativne delavnice je 2 €.

 

2. UČENCI DRUGE TRIADE

 

– Kaj se skriva v muzeju? Pojdimo v muzej in spoznajmo predmete kulturne dediščine, ki se v njem skrivajo. Ob ogledu razstave bomo ustvarjali v skupinah, ugotavljali bomo kaj se skriva v škatlah iz muzejskih depojev in postali pravi kustosi.z ustanovo, kjer so hranjeni, s poklici ljudi, ki delajo v muzejih, muzejskim bontonom in z razstavami. Vse to bomo popestrili s projekcijo, učnimi listi ali delavnico.

– Spoznajmo znamenitosti mesta Maribora. Otroke popeljemo po mestu in jih s pomočjo učnih listov ter zemljevidov aktivno vključimo v iskanje mestnih znamenitosti. Ogledali si bomo pomembne spomenike kulturne dediščine in jih uvrščali na časovni trak. Na koncu izvedemo kreativno delavnico na trgu.

– Gremo v trgovino. Na razstavi Spomenik mariborski industriji si bodo otroci ogledali staro trgovino, ugotovili bodo, kako je bilo videti nakupovanje nekoč, kakšna so bila plačilna sredstva ipd. Današnjo trgovino bomo s tisto v preteklosti primerjali tudi z učnim listom ali na kreativni delavnici.

– Tovarna moje babice in mojega dedka. Ob občasni razstavi v okviru kreativnih industrij, tokrat Skrivnosti lepote-Tovarna Zlatorog (Henkel), bomo spoznali tovarno, ki se je ukvarjala s proizvodnjo mil, pralnih praškov in kozmetike. Kakšen je pomen kozmetike danes, bomo ugotavljali na delavnici.

– Spoznajmo moža z brki. Rudolf Maister je bil velik človek, ki je odigral pomembno vlogo v naši zgodovini skupaj z borci za severno mejo. Ugotavljali bomo s čim se je ukvarjal in o njem prebirali zgodbe. Po ogledu razstave bomo preizkusili svojo kreativnost in znanje.

– Statusni simboli meščana. Občasna razstava Meščanstvo v Mariboru v prvi polovici 20. stoletja se bo nahajala na lokaciji starega Casinoja (Glavni trg). Vas zanima, kako so živeli višji sloji meščanstva v tistem času, s čim so se ukvarjali in kakšni so bili njihovi statusni simboli? Delavnica ob razstavi poteka na lokaciji razstave.

– Tisti hudi časi… življenje med drugo svetovno vojno. Kakšno je bilo življenje v med drugo svetovno vojno in kako so takrat živeli otroci? Odgovore na vprašanja bomo poiskali na razstavi PST! Maribor 1941-1945.

– Arhitekti našega mesta. Ob novi stalni razstavi Maribor je naš! bomo primerjali zgled javnih zgradb, mostov, hiš, cest nekoč in danes v mestu ter na delavnici kreativno ustvarjali kot pravi arhitekti.

– Praznične delavnice Delavnice, ki potekajo v muzeju vsako leto ob pričakovanju praznikov. Vključuje ogled razstave ali projekcije in kreativno delavnico: božična delavnica (mesec dni pred božičem), pustna delavnica (tri tedne pred pustom) in velikonočna delavnica (mesec dni pred veliko nočjo). S praznično delavnico gostujemo tudi  v vrtcu in na šoli!

Kreativne delavnice trajajo 60 od 90 minut. Cena obiska kreativne delavnice je 2 €.

 

3. UČENCI TRETJE TRIADE  IN SREDNJEŠOLCI

 

Ob naših razstavah smo pripravili kreativne delavnice, ki jih popestrimo z arhivskim in muzejskim gradivom ter projekcijami. Na delavnici praktično utrdimo zgodovinsko temo. Učenci izdelke odnesejo s seboj.

PARTIZANSKI TISK - ob razstavi PST! Maribor 1941-1945 bomo poglobili zgodovinsko temo partizanski tisk in izdelali štampiljko za letak. GOSTUJEMO TUDI NA ŠOLI!

BOMBE NAD MARIBOROM - Po ogledu razstave se bomo na kreativni delavnici praktično seznanili s temo o bombardiranju tako, da si bomo ogledali dokumentarni film in izdelali modele letal bombnikov.GOSTUJEMO TUDI NA ŠOLI!

VSAKDANJE ŽIVLJENJE MED OKUPACIJO -  Kašno je bilo vsakdanje življenje med drugo svetovno vojno? Ugotovili bomo kolikšne količine hrane so ljudje dobili na karte, kakšno je bilo šolstvo, katere praznike so praznovali. Na delavnici si bomo izdelali praktični predmet. GOSTUJEMO TUDI NA ŠOLI!

SKRIVNOSTI LEPOTE – TOVARNA ZLATOROG - Po ogledu občasne razstave, ki bo govorila o proizvodnji kozmetičnih sredstev, pralnih mil in praškov bomo na delavnici ugotovili, kaj vse je bilo potrebno, da je izdelek prišel na trgovske police. Delavnica poteka v muzeju.

KVIZI - Po ogledu izbrane stalne razstave lahko učenci znanje utrdijo s kvizom in prejmejo priznanja:

•    Kviz Industrijaznalec (ob razstavi Spomenik mariborski industriji)
•    Kviz PST! (ob razstavi PST! Maribor 1941-1945)
•    Kviz Boj za severno mejo (ob razstavi Boj za severno mejo in general Rudolf Maister)
•    Kviz Maribor je naš! (ob razstavi Maribor med obema vojnama)

Ob razstavah izvajamo učne ure, ki dopolnjujejo učni načrt. Po dogovoru pa lahko pripravimo učno uro na temo po vaši izbiri:

•    Kulturna dediščina in muzej - spoznavanje z osnovnimi pojmi dediščine in z delovanjem muzeja kot kulturne ustanove.
•    Pogled v arhiv - ogled arhiva in predstavitev arhivskega gradiva ter ogled razstave PST! Maribor 1941-1945.
•    Spoznajmo znamenitosti mesta Maribora - voden ogled po mestu s samostojnim raziskovalnim delom, z učnimi listi ali »iskanjem skritega zaklada«.

PROGRAMI ZA DELO Z NADARJENIMI UČENCI:

•    Pohorje - spoznavanje zgodovinskih, naravnih in geografskih značilnosti, ogled Črnega jezera in Osankarice. Program traja pet šolskih ur ali po dogovoru.
•    Napišimo seminarsko nalogo! Udeleženci programa se v treh srečanjih seznanijo s tehniko priprave seminarske naloge.
•    Noč v muzeju za nadarjene - Pisave, pisala, tisk; Industrijski Maribor; druga svetovna vojna

Dodatna ponudba:

ORGANIZACIJA ŠOLSKIH IZLETOV, EKSKURZIJ (Maribor, Osankarica)

Več informacij na spletni strani muzeja: www.muzejno-mb.si .

 

 

Dodatni podatki

Cena programa

2 € / otroka

Trajanje programa v urah

60 min - 90 min

Primerno za

  1. vrtec
  2. osnovna sola - prva triada
  3. osnovna sola - druga triada
  4. osnovna sola - tretja triada
  5. srednja sola
  6. druzina

Obisk na šoli (Ali program izvajate tudi na drugi lokaciji po Sloveniji, npr. šoli, vrtcu, ...)

  1. Da
  2. Ne

Kontaktni telefon

02 23 52 605

Kontaktno podjetje

Muzej narodne osvoboditve Maribor

Kategorija