Muzej Velenje

Obisk muzeja, gradu in rojstne hiše! - primerno za osnovnošolske otroke

Muzej Velenje

Če želite, da učenci tudi doživijo vsebino, o kateri jih učite, vas vabimo v Muzej Velenje na naše pedagoške programe. Za številna doživetja nam dajejo možnosti lepo ohranjeni Velenjski grad, zanimive stalne zbirke Muzeja Velenje, številni predmeti v našem depoju in Kavčnikova domačija v Zavodnjah pri Šoštanju.

Pedagoške programe sestavljajo muzejska učna ura in muzejske delavnice. V muzejski učni uri spoznavamo vsebino z ogledom, ob razlagi, računalniški projekciji in s pogovorom. Razvijamo čut za opazovanje in povezovanje predmetov ter dogodkov, burimo domišljijo, spodbujamo razmišljanje in sklepanje. V delavnicah razvijamo ustvarjalnost, ročne in socialne spretnosti. Izdelke učenci odnesejo domov v spomin na vsebino in obisk. Imamo se prijetno. Udeleženci pedagoških programov se radi vračajo.
Programe izvajamo celo šolsko leto vsak dan, razen ponedeljka, v Muzeju Velenje na Velenjskem gradu in na Kavčnikovi domačiji. Program Obleka naredi človeka izvajamo le v določenem terminu, na letni čas sta vezana programa Pomlad in jesen na Kavčnikovi domačiji, na čas velikonočnih praznikov pa program Ohranjamo velikonočne šege in navade.

Muzejske učne ure vodijo strokovni delavci Muzeja Velenje. Delavnice pripravlja in vodi zunanja sodelavka Andreja Zelenik, izvajajo jih strokovni delavci Muzeja Velenje. Prijave skupin in organizacijo programov koordinira kustodinja pedagoginja Muzeja Velenje Janja Jelen(03/898-26-32).

Vse pedagoške programe lahko najdete tudi v knjižici Pedagoški programi Muzeja Velenje za osnovne šole.

Programi

 Za učence od 1. do 5. razreda

1. Bilo je nekoč. Na obisku pri malem mastodontu Mastiju

Primerno za: 1. do 4. razred

Muzejska učna ura: Ogledamo si zbirko ostankov mastodonta: izkopane dele mastodonta in rekonstrukcijo mastodonta v naravni velikosti. Spoznamo dolino v času mastodontov in ob računalniški projekciji izvemo, kaj se je takrat zanimivega dogajalo po svetu. Obišče nas tudi mali mastodont Masti.

Poslušamo verze iz knjige O malem mastodontu Mastiju in se naučimo Mastijevo pesmico.

Muzejske delavnice: Izdelamo si masko mastodonta in preprost inštrument.

Trajanje: 120 do 150 minut

Cena: 5,50 € na učenca

Lokacija: Grad Velenje

 

2. Urška in Miha v Afriki

Muzejska učna ura: Z razlago in v pogovoru prikažemo Afriško zbirko Františka Foita. Otroke obišče “črnka” in jim predstavi afriške maske, fetiše, glasbila, kalebase. Poslušamo afriško pravljico, naučimo se afriško pesmico in afriški ples.

Muzejske delavnice: Izdelamo si afriško masko, afriško ogrlico in talisman

Trajanje: od 120 do 150 minut

Cena programa: 5,50 eur na učenca

Lokacija: Grad Velenje

 

3. Življenje na srednjeveških gradovih

Primerno za: 2. – 5. razred

Muzejska učna ura: Podamo se na sprehod okoli gradu in spoznamo obrambne dele stavbe, življenje na gradovih in kako so oblegali gradove v srednjem veku. Sprehodimo se skozi grajske prostore in si ogledamo zbirko Šaleška dolina med 10. in 17. stoletjem. Tu si ogledamo predmete najdene na gradovih v dolini ob katerih podoživimo srednjeveško življenje.

Muzejske delavnice: Izdelamo si viteški šlem, meč in kronico.

Trajanje: 180 minut

Cena programa: 5,50 eur na učenca

Lokacija: Grad Velenje

 

4. Sprehod skozi preteklost Velenja

Primerno za: 4. – 8. razred

Muzejska učna ura: Sprehodimo se skozi preteklost Velenja: v Zbirki ostankov mastodonta spoznamo dolino pred dvema milijonoma let, izvemo kdo so arheologi, raziskovalci preteklosti in kaj delajo. V zbirki Šaleška dolina med 10. in 17. stoletjem spoznavamo srednjeveško zgodovino doline, v zbirki Ko je Velenje postajalo mesto pa si ogledamo, kako je Velenje po vojni dobilo današnjo podobo.

Muzejske delavnice: Ogledamo si delo arheologa in sestavljamo ter lepimo glinene ploščice.

Trajanje: 180 minut

Cena programa: 5,50 eur na učenca

Lokacija: Grad Velenje

 

5. Ohranjamo velikonočne šege in navade

Primerno za: 3. – 9. razred

Muzejska učna ura: Spoznavamo šege in navade cvetne nedelje in velikega tedna ter

predmete, ki spadajo k prazniku: snop, malo in veliko ragljo, strelni

možnar… ter njihov pomen skozi pogovor ob projekciji ter ob ogledu

tematske razstave.

Muzejske delavnice: V različnih tehnikah barvamo jajca, naučimo se izdelati rože iz krep papirja, naredimo si snop in še kakšno pomladno presenečenje.

Trajanje: 120 do 150 minut

Termin izvedbe: čas velikonočnih praznikov

Cena programa: 5,50 eur na učenca

Lokacija: Grad Velenje

 

6. Življenje nekoč. Pomlad na Kavčnikovi domačiji

Primerno za: 1. – 6. razred

Muzejska učna ura: Ogledamo si 400 let staro dimnico, Kavčnikovo domačijo, biser slovenske kmečke arhitekture. Spoznavamo, kako so živeli nekoč na podeželju.

Muzejske delavnice:

Otroci bodo v ustvarjalnih delavnicah izdelovali izdelke povezane s pomladjo in pomladnimi opravili.

Trajanje: 150 minut

Termin izvedbe: pomlad

Cena programa: 5,50 eur na učenca

Lokacija: Kavčnikova domačija v Zavodnjah nad Šoštanjem

 

7. Usnjarček Jure predstavi Muzej usnjarstva

Primerno za: 1. – 5. razred

Muzejska učna ura: Seznanimo se z načinom življenja usnjarjev. Ob ogledu razstave o razvoju Tovarne usnja Šoštanj spoznamo cehe in izvemo, kako je vlogo obrtnih delavnic prevzela industrija. Ob predstavitvi čevljarske delavnice odkrijemo, da so se kljub razvoju industrije nekatere obrti do danes ohranile kot domača obrt.

Muzejske delavnice: Izdelamo izdelke povezane z  usnjarstvom, industrijo in domačo obrtjo.

Trajanje: 120 minut

Lokacija: Šoštanj

Cena programa: 5,50 eur na učenca

 

 Za učence od 6. do 9. razreda

 

1. Zgodovinski viri in njihovo hranjenje

Primerno za: 6. – 9. razred

Predmet: zgodovina

Muzejska učna ura: Seznanimo se z vrstami zgodovinskih virov, z delom zgodovinarjev in ustanovami kjer delajo. Spoznamo muzej kot ustanovo, ki hrani

materialne vire in dokumentacijo. Muzejski predmet ugledamo kot dokument in vir informacij, ki se ga na poseben način deponira, konservira, restavrira in razstavlja. Ogledamo si priročni arhiv s hemeroteko, fototeko, diateko in knjižnico Muzeja Velenje.

 

Muzejske delavnice: Učenci prinesejo svojo fotografijo, ki jo nato opremijo za shranjevanje v fototeki. Opremljen fototečni list odnesejo domov. Učenci od doma prinesejo tudi enostavne kovinske predmete npr. kovance, žlice, podkve ipd. Konservator jim pokaže, kako se z najosnovnejšo konservacijo predmet zaščiti, nato osnovno konservacijo izvedejo tudi sami.

Trajanje: 180 minut

Cena programa: 5,50 eur na učenca

Lokacija: Grad Velenje

 

2. Vloga srednjeveških gradov in podobe iz življenja na gradu

Primerno za: 5. – 9. razred

Predmet: zgodovina

Muzejska učna ura: Pogovarjamo se o gradu kot središču zemljiškega gospostva. Obhodimo grad in spoznamo obrambne dele stavbe, življenje na gradovih in obleganje gradov v srednjem veku. V zbirki Šaleška dolina med 10. in 17. stoletjem si ogledamo predmete, najdene na gradovih v dolini. Ob računalniški projekciji podoživimo srednjeveško življenje.

Kviz: Skozi vprašanja utrdimo znanje o vlogi gradov in življenju v srednjem veku. Najboljše čakajo tudi simbolične nagrade.

Trajanje: 180 minut

Cena programa: 5,50 eur na učenca

Lokacija: Grad Velenje

 

3. Obleka naredi človeka. Zgodovina oblačilnega videza na Slovenskem od 18. stoletja do danes

Primerno za: 6. – 9. razred

Predmet: gospodinjstvo

Muzejska učna ura: Predstavimo zgodovino oblačil in oblačenja od 18. stoletja dalje pri različnih slojih prebivalstva. Ogledamo si razvoj slovenske narodne noše in nekaj primerov noš različnih slovenskih pokrajin s poudarkom na Šaleški noši. Predstavimo tradicionalen postopek pridelave volne in lanenega platna in družabno življenje ob skupinskem delu. Ogledamo si odlomke dokumentarnih filmov o trenju lanu in pridelavi volne. V drugem delu si ogledamo predmete za pridelavo volne in lanenega platna.

Muzejske delavnice: Učenci po zgledu tkanja s statvami ročno prepletajo niti in izdelajo majhno tkanino, izvezejo monogram na robček in izdelajo preprost izdelek iz filca.

Trajanje: 180 minut

Termin izvedbe: prva polovica marca

Cena programa: 6,50 eur na učenca

Lokacija: Grad Velenje

 

4. Muzej Velenje kot pomemben del turistične ponudbe Velenja

Primerno za: 6. – 9. razred

Predmet: izbirne vsebine – turistična vzgoja

Muzejska učna ura: Ob računalniški projekciji spoznamo pestre dejavnosti Muzeja Velenje, s katerimi se vključujemo v turistično ponudbo Velenja. Učenci v dvojicah

pregledajo predstavitveno gradivo muzeja in nam ga predstavijo. Pogovarjamo se o načelih dobrega vodenja po zbirkah. Ogledamo si zbirke Muzeja Velenje.

Kviz: Zastavimo vprašanja o gradu in muzejskih zbirkah. Najboljše čakajo tudi simbolične nagrade.

Trajanje: 180 minut

Cena programa: 5,50 eur na učenca

Lokacija: Grad Velenje

 

5. Industrializacija na primeru Muzeja usnjarstva 

Primerno za: 6. – 9. razred

Predmet: zgodovina

Muzejska učna ura: Seznanimo se z obrtjo, povezovanjem v cehe in začetkom industrializacije. Ob ogledu razstave razložimo pojme založništvo, manufaktura in kapitalizem in poglobimo znanje o življenju ljudi v 19. stoletju.

Delovni listi: Učenci dobijo in izpolnjujejo delovne liste.

Trajanje: 60 do 90 minut

Lokacija: Šoštanj

Cena programa: 3 eur na učenca

 

6. Foitovo potovanje po Afriki

Primerno za: 6. – 9. razred

Predmet: Geografija, Državljanska vzgoja in etika

Izbirne vsebine: Življenje človeka na Zemlji

Muzejska učna ura: Ob računalniški projekciji se seznanimo z osnovnimi značilnostmi Afrike s poudarkom na potovanju Františka Foita. Ogledamo si zbirko Afriški zbirki Františka Foita, ki nam pomaga spoznati kulturo in način življenja prebivalcev Črne celine.

Delovni listi: Učenci izpolnjujejo delovne liste.

Trajanje: 60 do 90 minut

Cena programa: 3 eur na učenca

Lokacija: Grad Velenje

 

 Za učence od 3. do 9. razreda: Ekskurzija

Primerno za: 3. – 9. razred

Vožnja z razlago: Avtobusna postaja – naselje Gorica – naselje Šalek – krožna vožnja

po Velenju – ugreznine – Gaberke – Ravne – Lajše – Topolšica ali

Zavodnje – Šoštanj – Velenje

Razlage – ogledi: Pri gasilskem domu v Šaleku razlaga o dolini, gradu Šalek, gradu Ekenštajn. Ogled cerkve sv. Andreja. Na ugrezninskem območju sprehod mimo jezer, razlaga o premogovniku, spreminjanju doline, jezerih, vasi Škale, cerkvi sv. Jurija, cerkvi sv. Jakoba. V Topolšici ogled Spominske sobe podpisa delne nemške kapitulacije. V Šoštanju ogled ugreznin ob Družmirskem jezeru. Ekskurzijo po izbiri dopolnimo z ogledom ene od enot Muzeja Velenje (Velenjski grad, Kavčnikova domačija, Muzej usnjarstva na Slovenskem, Grilova domačija).

Učenci izpolnjujejo delovne liste.

Trajanje: od 8. do predvidoma 13. ure

Cena programa: Vodnik za en avtobus 71 EUR, vstopnina za ogled ene od enot Muzeja

Velenje 1,5 EUR na učenca. Avtobusni prevoz organizirate sami.

Lokacija: Grad Velenje

 

 

 

 

Dodatni podatki

Cena programa

3,00 € - 6,5 € / učenca

Trajanje programa v urah

60 min - 180 min

Primerno za

  1. vrtec
  2. osnovna sola - prva triada
  3. osnovna sola - druga triada
  4. osnovna sola - tretja triada
  5. srednja sola
  6. druzina

Obisk na šoli (Ali program izvajate tudi na drugi lokaciji po Sloveniji, npr. šoli, vrtcu, ...)

  1. Da
  2. Ne

Kontaktni telefon

03/898-26-32

Kontaktna oseba

Janja Jelen

Kontaktno podjetje

Muzej Velenje