Muzej Železniki

Samostojni pedagoški programi za otroke in mladino

Muzej Železniki

Muzejska zbirka v Železnikih je v lasti Muzejskega društva Železniki, stavba pa v lasti občine Železniki. Nahaja se v fužinarski hiši iz prve polovice 17. stol., Plavčevi hiši. Občina preko Javnega zavoda Ratitovec skrbi za materialne stroške ter sredstva za plače zaposlenih, sama pa vodi celovito prenovo muzejske stavbe, ki poteka zadnja leta. V prostorih muzeja je tudi Turistična poslovalnica, v kateri lahko kupite spominke ter predvsem čipke iz Železnikov, ki jih prodaja Turistično društvo Železniki. 

V pritličju si lahko ogledate železarski oddelek. Prikazana je skoraj 600 – letna zgodovina železarstva od kopanja železove rude, transporta in taljenja, predelave surovega železa v fužini v polizdelke in izdelava končnih izdelkov v kovačnici ali vigenjcu. Predelovalna obrata fužina in vigenjc sta prikazana z delujočo maketo.

V prvem nadstropju je lesarski oddelek, ki prikazuje dejavnosti in obrti, ki so se razvijale kot železarstvu spremljajoče dejavnosti. Zbirke sodarstvo, “kuhanje” oglja, žagarstvo ter izdelava kritine iz skrilja so prav tako popestrene z originalnimi orodji in maketami.

V drugem nadstropju pa so zbirke, ki prikazujejo splošnejšo zgodovino kraja: pričetek in razvoj čipkarstva, različnih društev, zbirka o NOB v Selški dolini ter spominska soba našega rojaka, akademika prof. dr. Franceta Koblarja.

Na trgu pred muzejem si lahko ogledate tehniški spomenik plavž, peč za taljenje železove rude, edini ohranjen objekt iz časa železarstva v kraju, pomemben slovenski tehniški spomenik.

PROGRAMI

1. Kaj je muzej, kaj je staro?

Namenjeni otrokom vrtca. Spoznamo muzej, obnašanje v muzeju, se pogovarjamo o tem, koliko smo stari, kako prepoznamo star predmet, kako z njim ravnamo. (30 minut)

Cena: 1,00 €

2. Kaj je uporabljala moja babica

1. razred osnovne šole. Ob ogledu muzeja spoznamo stare etnološke predmete in skupaj ugotovimo iz kakšnim materialov so narejeni, kako in zakaj so jih uporabljali. (45 minut)

Cena: 2,00 €

3. Železarstvo

4. in 5. razred osnovne šole. Dodamo znanja o železarstvu v predindustrijski dobi k rednemu šolskemu programu. Ob delujočih maketah železarskih obratov spoznamo postopke predelave železa »od rude do žeblja«, ter železarstvu potrebne spremljajoče dejavnosti. (60 minut)

Cena: 2,50 €

4. Manufaktura, trgovina, mitnica

8. razred osnovne šole. Dodamo znanje k slišanemu v šoli o predindustrijski dobi ter povežemo z zgodovino mesta Železniki. Na primeru železarstva v Železnikih razložimo pojme, ki jih učbenik podaja splošno. Po učni uri si ogledamo železarski del muzeja v Železnikih in utrdimo znanje o predelavi železa ob delujočih maketah fužine in vigenjca. (60 minut)

Cena: 2,00 €

5. Čipkarstvo v Železnikih

Osnovnošilci ter srednješolci, tudi odrasle skupine. V čipkarski zbirki muzeja v Železnikih spoznamo razloge za prihod čipkarstva v Železnike, razvoj klekljanja ter tehnik, preizkusimo prve korake nastajanja čipk. (45 minut)

Cena: 2,00 €

 

Dodatni podatki

Cena programa

1,00 € - 2,50€ / učenca

Trajanje programa v urah

45 min - 60 min

Primerno za

  1. vrtec
  2. osnovna sola - prva triada
  3. osnovna sola - druga triada
  4. osnovna sola - tretja triada
  5. srednja sola
  6. druzina

Obisk na šoli (Ali program izvajate tudi na drugi lokaciji po Sloveniji, npr. šoli, vrtcu, ...)

  1. Da
  2. Ne

Kontaktni telefon

04 51 47 356

Kontaktna oseba

04 51 47 356

Kontaktno podjetje

Muzej Železniki - Javni zavod Ratitovec

Kategorija