Narodna galerija: Ljubljana

Dejavnosti ob stalni zbirki slovenske in evropske umetnosti primerne za predšolske otroke, osnovnošolce, srednješolce in družine

Narodna galerija: Ljubljana

Spoštovani vzgojitelji, učitelji in profesorji – ljubitelji likovne umetnosti
Posredujemo Vam nabor dejavnosti na obeh stalnih zbirkah za vse starostne skupine. Podrobnejše informacije boste našli tudi na spletnih straneh Narodne galerije www.ng-slo.si.

Po obisku Narodne galerije vas še vedno vabimo, da umetnine v šoli podoživite in poustvarite ter jih pošljete škratu Galu v Narodno galerijo (Puharjeva 9, 1000 Ljubljana). Gal se zahvali s pismom.

Najave za vodene oglede sprejema Nataša Braunsberger. Prosimo, da pokličete na telefonsko številko (01) 24 15 415 med 8. in 10. uro ali številko z odzivnikom (01) 24 15 435 po 10. uri, kjer pustite svoje sporočilo s kontaktnimi podatki, ali pišete na e-naslov dejavnosti@ng-slo.si.

Narodna galerija je odprta vsak dan, razen ponedeljka, od 10. do 18. ure.

Glavni vhod v Narodno galerijo je s Prešernove 24. V pritličju avle se nahajajo blagajna, garderoba in trgovina z galerijskimi publikacijami ter s spominki.

Vstopnina za voden ogled znaša 3 € na učenca. Pri nekaterih programih so potrebna doplačila.

Veseli bomo vašega obiska!

Oddelek za izobraževanje in animacijo
Narodna galerija

 


 

Izobraževalni programi za vrtce

 

Stalna zbirka Umetnost na Slovenskem:

GAL V GALERIJI: priporočamo za prvi obisk!

Skupaj s škratom Galom smo pripravili dejavnost na Stalni zbirki slovenske umetnosti. Otroci si najprej ogledajo kratek film o Galu, v katerem jih popelje k najbolj zanimivim slikam v galeriji. Veliko zanimivih stvari o škratu in slikah bo povedala tudi galerijska animatorka. Otrokom bo pri ogledu pomagal slikopis Pozdravljeni cicibani. Na koncu dejavnosti Gal otroke povabi, da svojo najljubšo sliko narišejo doma ali v vrtcu in vse likovne stvaritve pošljejo škratu. Dejavnost izvajamo tudi v angleškem jeziku.

Cena: Brošura Pozdravljeni cicibani, ki je vključena v dejavnost, znaša 1 €.

Trajanje dejavnosti: 60 minut.

 

ZAPLESANE IMPRESIJE: za petletnike, ki si želijo glasbeno-gibno doživetje v galeriji!

Slikarji impresionisti so slikali v različnih letnih časih in opazovali naravo, ki se spreminja. Njihove barvite slike nam pogostokrat pričarajo naravo v njenem sijaju in zvokih. S pomočjo glasbenih posnetkov in inštrumentov bomo impresionistične slike različnih letnih časov uprizorili z gibom in plesom.

Cena: prost vstop

Trajanje dejavnosti: 60 minut.

 

Stalna zbirka Evropski slikarji:

STRAHEC V GALERIJI: za petletnike, ki so že spoznali Gala!

Gal je Svetlani Makarovič in Kostji Gatniku zaupal kopico zanimivih pripetljajev, ki jih je v Galovem domovanju povzročil radoživi in nabriti Strahec, in nastala je slikanica Strahec v galeriji. Potem, ko otroci skupaj z galerijsko animatorko preberejo zanimive nove dogodivščine, gredo na raziskovalni potep med slike evropskih mojstrov. Odkrivajo jih na poseben način, z uporabo petih čutov. Na koncu otroci rišejo pred izbrano sliko. Dejavnost izvajamo tudi v angleškem jeziku.

Cena: Galova modrostna pilula, ki je vključena v dejavnost, znaša 1 €.

Trajanje dejavnosti: 60 minut.

 


 

 

Izobraževalni programi za osnovne šole

 

Izbirate lahko med naslednjimi programi:

 

Stalna zbirka: Umetnost na Slovenskem

 

1.–3. razred: Galova skrinja

Zbirko si bomo ogledali s pomočjo Galove skrinje. Škrat je vanjo spravil najrazličnejše predmete, ki nas bodo pripeljali do izbranih slik. Ob zadnji sliki se bomo vživeli v poletno razpoloženje in skupaj zaplesali. Dejavnost traja približno 60 min.

 

1.–3. razred: Zaplesane impresije, štirje letni časi

S pomočjo glasbenih posnetkov in inštrumentov bomo impresionistične slike različnih letnih časov uprizorili z gibom. Dejavnost traja približno 60 min.

 

2. in 3. razred: Svetniške legende

S pomočjo delovnega lista bodo otroci odkrivali izbrane kipe svetnikov. Spoznali bodo njihove legende in atribute in za konec pobarvali, izrezali in sestavili atribut sv. Jurija. Dejavnost traja približno 60 min.

 

4.–9. razred: “Doktor Fig!”; France Prešeren in njegov čas skozi sliko in besedo

Večplastno spoznavanje dr. Franceta Prešerna v slovenski zbirki. S pomočjo križanke in slik otroci raziščejo pesnikovo življenje. Nato se prelevijo v portretiste. Zadnji del dejavnosti je posvečen Prešernovim pesmim: ob glasbenem ozadju otroci prisluhnejo pesmi o Povodnem možu. Na osnovi reprodukcije Prešernovega rokopisa se lahko učenci preizkusijo tudi v pisanju z gosjimi peresi. Dejavnost traja 60 oziroma z delavnico 90 min.

 

4.–7. razred: Ogled z delovnim zvezkom Odkrivajmo, raziskujmo

Razred otrok razdelimo v tri manjše skupine, ki se razkropijo po galeriji in iščejo ustrezne umetnine, nato rišejo, dopolnjujejo, odgovarjajo na vprašanja. Učenci s sabo prinesejo svinčnike. Dejavnost traja približno 90 min. Doplačilo za delovni zvezek: 1,70 €.

 

8. in 9. razred: Ogled z delovnim zvezkom Umetnostno popotovanje: Barok

Aktivni ogled s samostojnim raziskovanjem bo učencem približal baročne umetnine. Učenci s sabo prinesejo svinčnike. Dejavnost traja približno 90 min. Doplačilo za delovni zvezek: 3,00 €.

 

6.–9. razred: Zgodba o Robbovem vodnjaku

Dejavnost, ki bo učencem na multisenzoren način, ob reševanju delovnega lista in razgibanega, odprtega ustvarjanja v delavnici, približala našo najpomembnejšo baročno kiparsko mojstrovino. Ponuja številne medpredmetne povezave. Dejavnost traja približno 90 min.

 

8. in 9. razred: Pregledna in tematska vodstva

Pripravljamo pregledna vodstva po zbirki. Lahko pa si po predhodnem dogovoru ogledate samo določeno obdobje ali tematiko. Ogled traja približno 60 min.

 

Stalna zbirka: Evropski slikarji

 

1.–3. razred: Strahec v galeriji: Videti, slišati, vonjati, tipati, okušati umetnost

Kot spodbuda in uvertura v dejavnost nam bo služila pripoved o hudomušnem Strahcu in učenem Galu. Po prebranih dogodivščinah si bomo skupaj ogledali evropske mojstrovine, ki so se Galovemu gostu najbolj prikupile. Pa ne samo ogledali, ugotovili boste, da lahko pri spoznavanju umetnin uporabljate skoraj vsa čutila. Če pa se boste odločili še za sladko presenečenje na koncu ogleda (prispevek 1 €), bomo resnično uporabili vseh pet čutov. Po raziskovalnem potepu vam lahko pripravimo še risalne liste in voščenke, da boste lahko risali pred izbranimi slikami v razstavnih prostorih. Dejavnost traja 60 oziroma 90 min.

 

1.–6. razred: Živopisana tihožitja, raziskovalni ogled z delavnico

Dejavnost, ki bo učencem skozi igro in ob reševanju delovnega lista ter likovnega ustvarjanja v delavnici, približala različne vrste tihožitij. Spoznali bomo antično zgodbo o dveh slikarjih tihožitij Zeuksisu in Paraziju in ugotavljali, kako so slikarji v različnih obdobjih slikali tihožitja. Prepoznavali bomo značilnosti baročnega in modernističnega tihožitja. Osvetlili bomo ikonografske razlage. Sestavili bomo sadno-zelenjavno sestavljanko in risali sadno tihožitje. Dejavnost traja približno 60 min.

 

7.–9. razred: Ogled z delovnim zvezkom Kje se skriva?

S pomočjo izsekov iz slik, ključnih upodobljenih predmetov, obrisov ali izbranih barv učenci  poiščejo ustrezne slike, katerih vsebino, likovne značilnosti ali tehniko spoznajo ob reševanju zastavljenih vprašanj. Delovnemu zvezku je na koncu dodan del s samolepilnimi nalepkami, ki jih učenci nalepijo na manjkajoča mesta. Dejavnost traja približno 90 min. Doplačilo za delovni zvezek: 2,50 €.

 

7.–9. razred: Igriva mitologija z uprizoritvijo Midasove in Parisove sodbe

Grške bogove lahko spoznate tudi malo drugače. Ob obisku zbirke se bomo ob razstavljenih slikah pogovorili o mitoloških prizorih in likovnih elementih. Po ogledu izbranih mitoloških motivov se učenci razdelijo v dve skupini. Predamo jim natisnjeni pesmi Kralj Midas in Parisova sodba. Ko ju preberejo, pesmi uprizorijo. Dejavnost traja približno 60 min.

 

7.–9. razred: Knjige na slikah, raziskovalni ogled z delavnico

Poiskali bomo slike na katerih so upodobljene knjige in ugotavljali, kaj je bilo v njih zapisano. Izvedeli bomo, ali so knjižne vsebine navdihovale tudi slikarje, katere knjige so bile najbolj vplivne in kdo so bili knjižni slikarji. V delavnici bodo učenci izdelovali svojo knjigo ali knjižno kazalko. Dejavnost traja približno 90 min.

 

8. in 9. razred: Pregledna in tematska vodstva

Pripravljamo pregledna vodstva po zbirki. Lahko pa si po predhodnem dogovoru ogledate samo  določeno obdobje ali tematiko. Ogled traja približno 60 min.

 

Občasna razstava: Umetnost za nove dni

 

1.5. razred: Raziskovalni ogled in delavnica

S pomočjo Galovih veččutnih namigov bomo odkrivali in raziskovali slike, ki so pred približno pol stoletja krasile vladno palačo, gradove in vile, v katerih so se zadrževali politični veljaki. Kakšne slike so se znašle v slavnostnih konferenčnih dvoranah, v knjižnicah in v pisarnah. Ali se na slikah znajdejo tudi otroci in kaj počnejo? Ugotovili bomo tudi, da so dogajanja na nekaterih slikah zelo hrupna, na drugih pa najdemo le tihe prostore in negibne predmete. Dejavnost traja 45 min.

 

V delavnici bo na voljo več možnosti za ustvarjanje. Učenci bodo lahko iz raznobarvnih niti na preprost način tkali, si izdelali čepico oz. barčico ali pa narisali morsko tihožitje. Ustvarjanje v delavnici traja (vsaj) 45 min.

 

6.–9. razred: Ogled z delovnim listom in delavnica

Za učence smo pripravili delovne liste, ki nam bodo v pomoč pri ogledu. Na začetku bomo obnovili znanje o različnih motivih v umetnosti in izpostavili zgodovinske teme. Najpogostejše in značilne motive bomo povezali tudi z zgodovinskimi prelomnicami. Ob  slikah Gojmirja Antona Kosa, Maksima Sedeja, Avgusta Černigoja … bomo spoznali značilnosti umetniških smeri kot so: socialistični realizem, intimizem, abstrakcija … Izbrali si bomo značilni mediteranski motiv. Dejavnost traja 60 min.

 

V delavnici bodo učenci lahko preizkusili preprost način tkanja preproge ali se naučili narediti vozel za izdelavo ribiških mrež. V mešanih tehnikah bodo lahko ustvarjali morske motive: pristanišča, soline, zrcaljene vedute in pokrajine. Ustvarjanje v delavnici traja 60 min.

 


 

Izobraževalni programi za srednje šole

 

Izbirate lahko med naslednjimi programi:

 

Stalna zbirka: Umetnost na Slovenskem

Ponuja pregled nad umetnostnim dogajanjem od sredine 13. do dvajsetih let 20. stoletja. Ob preglednih vodstvih po zbirki, vam po predhodnem dogovoru pripravimo tudi vodstva, osredotočena na posamezno stilno obdobje ali motiviko, lahko pa vam predvajamo tudi film o posameznem slikarju ali likovni tehniki. Vodenja trajajo približno 60 minut.

 

NOVOST za maturante: pripravljamo posebne dvourne aktivne obiske galerije, ki vključujejo poglobljeno vodstvo po zbirki in ogled galerijske specialne knjižnice (možno med 10. in 16. uro).

 

Stalna zbirka: Evropski slikarji

Obsega dela slikarjev, ki so ustvarjali severno in južno od Alp, v času od 14. do 20. stoletja. Zbirka je vabljiva zaradi raznolikosti motivov in zanimive postavitve, ki poudarja včasih prezrto simbolno sporočilo. Dve sliki, Kralj Midas in Parisova sodba, lahko s pomočjo gledaliških predmetov tudi oživimo. Vodenja trajajo približno 60 minut.

 

Občasna razstava: Umetnost za nove dni

Za dijake organiziramo vodene oglede z razgovorom. Pripravili smo tudi delovne liste in reprodukcije, ki nam bodo v pomoč pri ogledu. Na začetku bomo obnovili znanje o različnih motivih v umetnosti in izpostavili zgodovinske teme. Najpogostejše in značilne motive bomo povezali tudi z zgodovinskimi prelomnicami. Ob  slikah Gojmirja Antona Kosa, Maksima Sedeja, Avgusta Černigoja … bomo spoznali značilnosti umetniških smeri kot so: socialistični realizem, intimizem, abstrakcija …

 

Ogledu lahko dodate tudi ustvarjanje v delavnici. Dijaki bodo lahko preizkusili preprost način tkanja preproge ali se naučili narediti vozel za izdelavo ribiških mrež. V mešanih tehnikah bodo lahko ustvarjali morske motive: pristanišča, soline, zrcaljene vedute in pokrajine.

 


 

 

Programi za družine v Narodni galeriji

 

Sobotne ustvarjalne delavnice:

Vabimo otroke in družine. Vsakokrat si najprej ogledamo umetnine v galeriji, nato pa ustvarjamo v naši galerijski delavnici. Program delavnic najdete na naši spletni strani: www.ng-slo.si.

 

Galova skrinja:

Vabimo vas na samostojno družinsko raziskovanje. Brezplačno si lahko izposodite škratovo zeleno skrinjo. Vanjo je Gal spravil priročnik, pobarvanke in predmete, s pomočjo katerih bo iskanje in raziskovanje umetnin zabavno in poučno.

 

Galov klub:

Enkrat mesečno Galovci odkrivajo in doživljajo razstavljene umetnine, ki v galerijski delavnici postanejo snov za naše ustvarjanje. Raziskovanje je hkrati poučno in zabavno, otroci pa v skupini spoznajo vrstnike, ki jih družijo podobna zanimanja in želja po ustvarjalnosti. Srečanj je 9 in potekajo od oktobra do junija. Primerno za osnovnošolske otroke. Več na povezavi: http://www.ng-slo.si/default.asp?k=galov_klub

 

Rojstni dan:

 

Za mlajše otroke: Gal v galeriji, Strahec v galeriji

V stalni zbirki se najprej odpravimo po stopinjah škrata Gala in njegovega prijatelja Strahca ter si ogledamo njune najljubše slike, nato pa si tudi sami eno izberemo in jo narišemo.

Zatem se odpravimo v galerijsko delavnico, kjer nas že čaka gostija, ob torti pa lahko tudi dokončamo naše risbice in se lotimo še kakšne ustvarjalne družabne igre.

Slavljenec dobi knjižno rojstnodnevno darilo Narodne galerije, vsak od udeležencev pa se lahko ob koncu posladka tudi s čarobno Galovo modrostno pilulo.

 

Za starejše otroke: Igriva mitologija

Grške bogove lahko spoznate tudi malo drugače. Ob obisku zbirke bomo ob razstavljenih slikah spoznavali mitološke zgodbe in njihove junake. Po ogledu izbranih mitoloških motivov je na vrsti gledališka predstava. Pesmi Kralj Midas in Parisova sodba preberemo in uprizorimo.

 

Vse informacije dobite v Oddelku za izobraževanje in animacijo Narodne galerije.

T: 01 24 15 414/415

E: dejavnosti@ng-slo.si

 

 

Dodatni podatki

Cena programa

1 € - 3€ / otroka

Maksimalno število otrok

30

Trajanje programa v urah

60 min - 100 min

Primerno za

  1. vrtec
  2. osnovna sola - prva triada
  3. osnovna sola - druga triada
  4. osnovna sola - tretja triada
  5. srednja sola
  6. druzina

Obisk na šoli (Ali program izvajate tudi na drugi lokaciji po Sloveniji, npr. šoli, vrtcu, ...)

  1. Da
  2. Ne

Področje delovanja

Osrednja Slovenija

Kontaktni telefon

(01) 24 15 415

Kontaktna oseba

Nataša Braunsberger

Kontaktno podjetje

Narodna galerija

Kategorija