Pokrajinski muzej Kočevje

Pokrajinski muzej Kočevje

Pedagoško andragoški program

 

Kaj je muzej?

Udeleženci spoznavajo dela muzeja s pomočjo projekcije, vodenega pogovora, muzealij in učnih listov ter si ogledajo vse muzejske prostore.

 

Preselitev kočevskih Nemcev

Udeleženci se seznanijo s potekom poselitve Kočevskega, dogajanjem med drugo svetovno vojno in povojnim razvojem. Pridobljeno znanje utrdijo z reševanjem učnih listov.

 

Mesto Kočevje

Udeleženci spoznajo zgodovino mesta od njegovega nastanka do danes. Pridobljeno znanje utrdijo z reševanjem učnih listov. Kot dopolnitev k učni uri se lahko izvede tudi Sprehod po Kočevju.

 

Gradovi na Kočevskem

Udeleženci spoznajo, kdaj in kako so nastajali gradovi ter kako so na njih živeli, pa tudi to, da je imelo mesto Kočevje svoj grad. Pridobljeno znanje utrdijo z reševanjem učnih listov ali pa naredijo maketo gradu.

 

Domače obrti

Predstavitev domačih obrti s posebnim poudarkom na oglarstvu, apneničarstvu, krošnjarstvu in tkalstvu. Pridobljeno znanje učenci utrdijo z reševanjem učnih listov.

 

Rudarstvo

Udeleženci spoznajo delo in življenje rudarjev. Po dogovoru je mogoč voden ogled območja nekdanjega rudnika v Kočevju. Pridobljeno znanje utrdijo z reševanjem učnih listov.

 

Življenje nekoč

Udeleženci spoznajo življenje v času pred prvo svetovno vojno (oblačila, prehrano, vsakdanja opravila, higieno, prosti čas …). Pridobljeno znanje utrdijo z reševanjem učnih listov.

 

Stare igre

Udeleženci spoznajo, kako so se nekoč zabavali, naučijo pa se tudi nekaterih že napol pozabljenih iger.

 

Pot Staneta Jarma

Udeleženci si ogledajo skulpture akademskega kiparja Staneta Jarma na prostem v mestu Kočevje in njegovi okolici.

 

Sprehod po Kočevju

Voden ogled po mestu Kočevje s spoznavanjem zgodovine kraja in njegovih posebnosti.

 

Vodenje po stalnih razstavah

Muzej ponuja vodenje po naslednjih stalnih razstavah: Kočevska: Izgubljena kulturna dediščina kočevskih Nemcev; Božidar Jakac: Risbe; Narod si bo pisal sodbo sam: Slovenija od ideje do države; Predgrad in Predgrajci.

 

Delavnice

 

Arheološke delavnice

 

Tkalstvo

 

Počitnice v muzeju (različne tematske delavnice, ki jih pripravljamo med šolskimi počitnicami)

 

Dodatni podatki

Cena programa

2,00 - 6,10 EUR

Minimalno število otrok

5

Maksimalno število otrok

30

Trajanje programa v urah

1 - 3 ure

Primerno za

  1. vrtec
  2. osnovna sola - prva triada
  3. osnovna sola - druga triada
  4. osnovna sola - tretja triada
  5. srednja sola
  6. druzina

Kontaktni telefon

01 895 03 03

Kontaktna oseba

Nadja Kovačič

Kontaktno podjetje

Pokrajinski muzej Kočevje

Kategorija