Učni listi

Učni listi

Spletno stran www.ucnedejavnosti.si smo popestrili z brezplačnimi učnimi listi primernimi za učence od 1. do 5. razreda. Na voljo so vam učni listi za naslednje predmete: matematika, slovenščina, spoznavanje okolja, družba, naravoslovje in tehnika. Z učnimi listi bodo otroci usvajali nova znanja, utrjevali snov, ali pa jim bodo učni listi pomagali pri ponavljanju snovi. Učne liste lako uporabljate v skladu z avtorskimi pravicami, ki so navedene na vsakem učnem listu posebej.

Želimo vam veliko užitkov pri usvajanju novih znanj!